REMOTE SUPPORT

CCare's Response to Novel Coronavirus (COVID-19)

Geachte relatie,

Het nieuws zal u niet zijn ontgaan over het Corona virus COVID-19 dat Nederland in zijn greep heeft. 
Bij CCare staat u, als onze klant en de continuïteit van onze dienstverlening voorop. 
Daarom hebben wij maatregelen getroffen om te zorgen dat onze dienstverlening gegarandeerd is en uw bedrijf gedurende deze periode op onze support kan blijven rekenen. 

Welke maatregelen hebben wij getroffen? 
Momenteel werkt een deel van ons engineering team vanuit huis. Dit is een voorzorgsmaatregel om onze dienstverlening te kunnen garanderen.
Zij zullen deze werkzaamheden op basis van de aanwijzingen van de overheid daar voortzetten.
CCare heeft tevens voorzieningen getroffen dat, indien nodig, uiteindelijk al onze medewerkers zijn of haar werkzaamheden vanuit huis kunnen voortzetten. 

Uiteraard houden ook wij het nieuws nauwlettend in de gaten en bewegen wij met de noodzakelijke ontwikkelingen mee.
Indien u vragen heeft kunt u onze Servicedesk bereiken via telefoonnummer 075-747 0111 of via email servicedesk@ccare.nl


Dear client,

You will not have missed the news about the Corona virus COVID-19 that is holding The Netherlands in its grip.
At CCare you, as our customer and the continuity of our services are paramount.
That is why we have taken measures to ensure that our services are guaranteed and that your company can count on our support during this period.

What measures have we taken?
Currently part of our engineering team works from home. This is a precautionary measure to guarantee our services.
They will continue to do this based on the guidelines from the Dutch government.
CCare has also made provisions that, if necessary, all our employees can ultimately continue their work from home.

Of course we also keep a close eye on the news and we keep up with the necessary developments.
If you have any questions, you can reach out to our Service Desk via telephone number 075-747 0111 or via email servicedesk@ccare.nl

Rolf Breemer
Director of Operations

Wij willen u helpen met het vergroten van uw IT horizon

CCare ICT ©  
TOP