REMOTE SUPPORT

U heeft hulp nodig bij een groot project – de kennis van alles wat bij het project komt kijken gaat u boven uw pet. Dat kan gaan over het oplevertraject van een glasvezel verbinding tot aan een compleet ontwerp, projectbegeleiding, management en uitrol van zeer grootschalige projecten in de grootzakelijke markt. Lees verder over de projecten die we hebben gedaan van tekentafelontwerp tot oplevering.

U wilt uw bedrijf voorwaarts bewegen, de “next-step” maken met als doel om te groeien, te verbeteren, efficienter te opereren. Maar de stappen die u daarvoor moet nemen zijn (te) veelomvattend en onbekend terein. Hoe pakt u dit aan op het gebied van ICT? Er zijn ontzettend veel verschillende mogelijkheden van ICT voor uw organisatie. Het is tegenwoordig te kort door de bocht om te zeggen dat ICT “slechts” een stuk gereedschap is binnen de bedrijfsvoering – ICT is steeds vaker een van de pijlers waar de gehele organisatie op steunt. De ingezette ICT middelen kunnen zelfs een voorsprong leveren ten opzichte van de concurentie. Het omgekeerde is helaas ook het geval. Als de concurrentie haar ICT moderniseert kan dat voor een organisatie die behoudend is, op termijn een achterstand opleveren.
CCare begeleidt organisaties door de gebruikte ICT middelen onder de loep te nemen. Hiervoor worden middelen als ICT scans, ICT road mapping TCO calculaties toegepast. Als we samen met u de vragen en doelen helder hebben, doen we u een advies – dat kan betekenen dat we adviseren om met de gebruikte middelen door te gaan maar daarin een optimalisatieslag te maken. Het kan ook betekenen dat we u adviseren om een andere weg in te slaan omdat dat beter aansluit bij uw uitgezette doelen. Als de keuzes gemaakt zijn wordt toegewerkt naar een test en acceptatie fase om u direct een zichtbaar resultaat te bieden. Daarna is het tijd om de gezamenlijke ambities waar te maken en wordt de oplossing of dienst in productie en/of beheer genomen door de gehele organisatie.

Wij willen u helpen met het vergroten van uw IT horizon

CCare ICT ©  
TOP